Výtvarný kroužek pro děti

Všechny děti mají přirozenou schopnost tvořit a v tom nejútlejším věku rády malují a zkouší, co tužka vykouzlí na papír.

Díky těm zdánlivě nesmyslným čmáranicím jsme kdysi i my, jako malé děti, tiskli na papír své pocity, které bychom vyjádřili slovy jen těžko. Prostřednictvím tužky jsme vyjadřovali sami sebe, svou osobnost a začali rozvíjet své schopnosti. V tomto období začíná proces seberealizace. Jakým způsobem jím projdeme, nás může ovlivňovat celý život.

Podporovat v dětech kreativitu, umět je pochválit, dát
prostor jejich fantazii a trénovat jejich šikovné ruce, je pro děti velmi důležité.  

"Dětská kreativita je klíčem k radosti."

Na co se mohou děti v Sedmikrásce těšit

  • zábavné a hravé tvoření s širokým zaměřením
  • malování, kreslení, lepení, stříhání, obtiskování, skládání, modelování…
  • využití přírodních materiálů, obyčejných i neobyčejných papírů, čtvrtek, ale i korálků, dřevěných dekorací, filcu, látek, temperových barev, barev na sklo, i na textil, keramiku a mnoho dalšího
  • domácí prostředí na jarovském kopečku ☺ 
  • zaměření na roční období, klasické české svátky a tradice

Na co se mohou těšit rodiče

  • individuální přístup k vašemu dítěti
  • podporování sebevědomí, učení se vzájemné spolupráci mezi dětmi
  • rozvíjení zručnosti, jemné motoriky, uvolnění zápěstí u dětí předškolního věku (užitečné pro nácvik psaní ve škole)
  • Nekončící sbírky dětských kreseb, výrobků, dárečků pro maminky, babičky, ale i tatínky a dědečky… ☺

copyright © 2019 Klára Šubrtová, telefon: +420 604 681 087